InterFIN Wypożyczalnia sprzętu budowlanego i ogrodniczego. Remonty.

Obszar wykonywania usług: Kraków, Nowa-Huta, Niepołomice i okolice

MOBILNA wypożyczalnia sprzętu budowlanego i ogrodniczego

Oferujemy wynajem sprzętu budowlanego oraz ogrodniczego.

BEZPŁATNY TRANSPORT na terenie Krakowa  dla najmu powyżej 2 dób.

Nie kupuj - wypożycz - oszczędzaj

Obszar wykonywania usług: Kraków, Nowa-Huta, Niepołomice i okolice

MOBILNA wypożyczalnia sprzętu budowlanego
i ogrodniczego

 

 

Nie kupuj - wypożycz - oszczędzaj

Warunki najmu sprzętu

 1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest podpisanie umowy najmu pomiędzy Wypożyczalnią InterFIN Krzysztof Pomorski NIP: 6772085229 zwaną w dalszej części WYNAJMUJĄCYM, a osobą lub firmą wypożyczającą zwaną w dalszej części NAJEMCĄ.
 2. W celu sporządzenia umowy przez WYNAJMUJĄCEGO, NAJEMCA powinien posiadać 2 ważne dokumenty ze zdjęciem. Szczegółowe wymagania dotyczące wymaganych dokumentów znajdują się poniżej.
 3. Cena wynajmu jest zależna od ilości dni wypożyczenia i rodzaju sprzętu i ustalana jest przed sporządzeniem umowy.
 4. Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla WYNAJMUJĄCEGO w przypadku wynikłych kradzieży lub dewastacji oraz strat i uszkodzeń podczas eksploatacji sprzętu.
 5. Cena za wynajem jest obliczana od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu, a nie na podstawie czasu użytkowania sprzętu.
 6. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie.
 7. Niedziele i dni świąteczne nie wliczają się w czas wynajmu.
 8. Przy wynajmie na jeden dzień roboczy, przetrzymanie sprzętu przez niedzielę i dni świąteczne nie powoduje obniżenia stawki najmu.
 9. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstwa awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych, choć przyjętych zleceń itp.).
 10. Rozliczenie następuje w dniu zwrotu sprzętu.

Niezbędne dokumenty

Osoba fizyczna

 • dowód osobisty,
 • drugi dokument tożsamości z adresem i zdjęciem (prawo jazdy, paszport)
 • rachunek za media tj.prąd, wodę, gaz z ostatnich 3 miesięcy na te same dane osobowe,
 • kaucja zwrotna.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

 • dowód osobisty osoby upoważnionej do wypożyczenia sprzętu,
 • dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o nadaniu numerów NIP oraz REGON,
 • pisemne pełnomocnictwo (podpisane przez właściciela firmy) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu przez osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu,
 • kaucja zwrotna.

Spółka prawa handlowego

 • dokumenty rejestrowe: wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 6 miesięcy), zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON
 • pisemne pełnomocnictwo spółki (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu przez osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu,
 • kaucja zwrotna.